Toggle Nav
Buy Beads Crystal Beads Crystal - Pendants at wholesale prices

Beads Crystal Beads Crystal - Pendants

 1. Crystal Pendants CA-4239

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.5

  • €10.00
  • Qty
 2. Crystal Pendants CA-4234

  Packaging per 2 pcsPrice/pc(€) = 6

  • €12.00
  • Qty
 3. Crystal Pendants CA-4233

  Packaging per 5 pcsPrice/pc(€) = 4

  • €20.00
  • Qty
 4. Crystal Pendants CA-4232

  Packaging per 5 pcsPrice/pc(€) = 4

  • €20.00
  • Qty
 5. Crystal Pendants CA-4227

  Packaging per 25 pcsPrice/pc(€) = 0.35

  • €8.75
  • Qty
 6. Crystal Pendants CA-4226

  Packaging per 25 pcsPrice/pc(€) = 0.35

  • €8.75
  • Qty
 7. Crystal Pendants CA-4225

  Packaging per 25 pcsPrice/pc(€) = 0.35

  • €8.75
  • Qty
 8. Crystal Pendants CA-4224

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.75

  • €15.00
  • Qty
 9. Crystal Pendants CA-4223

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.75

  • €15.00
  • Qty
 10. Crystal Pendants CA-4222

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.75

  • €15.00
  • Qty
 11. Crystal Pendants CA-4221

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.75

  • €15.00
  • Qty
 12. Crystal Pendants CA-4220

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.75

  • €15.00
  • Qty
 13. Crystal Pendants CA-4219

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.75

  • €15.00
  • Qty
 14. Crystal Pendants CA-4218

  Packaging per 15 pcsPrice/pc(€) = 1

  • €15.00
  • Qty
 15. Crystal Pendants CA-4217

  Packaging per 1 pcsPrice/pc(€) = 10

  • €10.00
  • Qty
 16. Crystal Pendants CA-4215

  Packaging per 2 pcsPrice/pc(€) = 10

  • €20.00
  • Qty
 17. Crystal Pendants CA-4214

  Packaging per 2 pcsPrice/pc(€) = 10

  • €20.00
  • Qty
 18. Crystal Pendants CA-4213

  Packaging per 15 pcsPrice/pc(€) = 1

  • €15.00
  • Qty
 19. Crystal Pendants CA-4209

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.75

  • €15.00
  • Qty
 20. Crystal Pendants CA-4208

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.75

  • €15.00
  • Qty
 21. Crystal Pendants CA-4207

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.75

  • €15.00
  • Qty
 22. Crystal Pendants CA-4206

  Packaging per 15 pcsPrice/pc(€) = 1

  • €15.00
  • Qty
 23. Crystal Pendants CA-4200

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.75

  • €15.00
  • Qty
 24. Crystal Pendants CA-4198

  Packaging per 50 pcsPrice/pc(€) = 0.3

  • €15.00
  • Qty
 25. Crystal Pendants CA-4197

  Packaging per 50 pcsPrice/pc(€) = 0.3

  • €15.00
  • Qty
 26. Crystal Pendants CA-4196

  Packaging per 50 pcsPrice/pc(€) = 0.3

  • €15.00
  • Qty
 27. Crystal Pendants CA-4195

  Packaging per 50 pcsPrice/pc(€) = 0.3

  • €15.00
  • Qty
 28. Crystal Pendants CA-4194

  Packaging per 50 pcsPrice/pc(€) = 0.3

  • €15.00
  • Qty
 29. Crystal Pendants CA-4188

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.5

  • €10.00
  • Qty
 30. Crystal Pendants CA-4185

  Packaging per 15 pcsPrice/pc(€) = 1

  • €15.00
  • Qty
 31. Crystal Pendants CA-4184

  Packaging per 15 pcsPrice/pc(€) = 1

  • €15.00
  • Qty
 32. Crystal Pendants CA-4183

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.75

  • €15.00
  • Qty
 33. Crystal Pendants CA-4182

  Packaging per 15 pcsPrice/pc(€) = 1

  • €15.00
  • Qty
 34. Crystal Pendants CA-4181

  Packaging per 15 pcsPrice/pc(€) = 1

  • €15.00
  • Qty
 35. Crystal Pendants CA-4180

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.5

  • €10.00
  • Qty
 36. Crystal Pendants CA-4179

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.5

  • €10.00
  • Qty
 37. Crystal Pendants CA-4178

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.5

  • €10.00
  • Qty
 38. Crystal Pendants CA-4177

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.5

  • €10.00
  • Qty
 39. Crystal Pendants CA-4176

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.5

  • €10.00
  • Qty
 40. Crystal Pendants CA-4175

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.5

  • €10.00
  • Qty
 41. Crystal Pendants CA-4174

  Packaging per 20 pcsPrice/pc(€) = 0.5

  • €10.00
  • Qty
 42. Crystal Pendants CA-4170

  Packaging per 10 pcsPrice/pc(€) = 1

  • €10.00
  • Qty
 43. Crystal Pendants CA-4168

  Packaging per 5 pcsPrice/pc(€) = 4

  • €20.00
  • Qty
 44. Crystal Pendants CA-4140

  Packaging per 10 pcsPrice/pc(€) = 1.5

  • €15.00
  • Qty
 45. Crystal Pendants CA-4139

  Packaging per 10 pcsPrice/pc(€) = 1.5

  • €15.00
  • Qty
 46. Crystals CA-4117

  Price/pcs(€)= 2.25, Package = 5 pcs

  • €11.25
  • Qty
 47. Crystals CA-4116

  Price/pcs(€)= 2.75, Package = 5 pcs

  • €13.75
  • Qty
 48. Crystals CA-4115

  Price/pcs(€)= 2.25, Package = 5 pcs

  • €11.25
  • Qty
 49. Crystals CA-4114

  Price/pcs(€)= 2.25, Package = 5 pcs

  • €11.25
  • Qty
 50. Crystals CA-4112

  Price/pcs(€)= 2.25, Package = 5 pcs

  • €11.25
  • Qty
 51. Crystals CA-4090

  Price/pcs(€)= 1.0, Package = 10 pcs

  • €10.00
  • Qty
 52. Crystals CA-4081

  Price/pcs(€)= 2.25, Package = 5 pcs

  • €11.25
  • Qty
 53. Crystals CA-4080

  Price/pcs(€)= 2.25, Package = 5 pcs

  • €11.25
  • Qty
 54. Crystals CA-4079

  Price/pcs(€)= 2.25, Package = 5 pcs

  • €11.25
  • Qty
 55. Crystals CA-4078

  Price/pcs(€)= 2.25, Package = 5 pcs

  • €11.25
  • Qty
 56. Crystals CA-4077

  Price/pcs(€)= 2.25, Package = 5 pcs

  • €11.25
  • Qty
 57. Crystals CA-4076

  Price/pcs(€)= 2.25, Package = 5 pcs

  • €11.25
  • Qty
 58. Crystals CA-4047

  Price/pcs(€)= 0.75, Package = 20 pcs

  • €15.00
  • Qty
 59. Crystals CA-4046

  Price/pcs(€)= 0.75, Package = 20 pcs

  • €15.00
  • Qty
 60. Crystals CA-4045

  Price/pcs(€)= 0.75, Package = 20 pcs

  • €15.00
  • Qty
 61. Crystals CA-4044

  Price/pcs(€)= 0.75, Package = 20 pcs

  • €15.00
  • Qty
 62. Crystals CA-4043

  Price/pcs(€)= 1.0, Package = 10 pcs

  • €10.00
  • Qty
 63. Crystals CA-4042

  Price/pcs(€)= 1.0, Package = 10 pcs

  • €10.00
  • Qty
 64. Crystals CA-4011

  Price/pcs(€)= 1.5, Package = 10 pcs

  • €15.00
  • Qty
 65. Crystals CA-4010

  Price/pcs(€)= 1.75, Package = 10 pcs

  • €17.50
  • Qty