Toggle Nav
Buy Piedras Semipreciosas Piedras naturales Natural Stones - Size 8mm at wholesale prices

Piedras Semipreciosas Piedras naturales Natural Stones - Size 8mm

 1. Natural Stones-8mm-Tiger Eye

  String = 47-48/pcs

  • €17.50
  • Qty
 2. Natural Stones-8mm-Snowflake Obsidian

   String = 47-48/pcs

  • €10.00
  • Qty
 3. Natural Stones-8mm-Sodalite

  String = 47-48/pcs

  • €27.50
  • Qty
 4. Natural Stones-8mm-Petrified Wood

  String = 47-48/pcs

  • €10.00
  • Qty
 5. Natural Stones-8mm-Lava

  String = 47-48/pcs

  • €7.50
  • Qty
 6. Natural Stones-8mm-Lapis Lazuli Frosted

  String = 47-48/pcs

  • €17.50
  • Qty
 7. Natural Stones-8mm-Picasso Jasper

  String = 47-48/pcs

  • €15.00
  • Qty
 8. Natural Stones-8mm-Pinus Koraiensis

  String = 47-48/pcs

  • €17.50
  • Qty
 9. Natural Stones-8mm-Bronzite

  String = 47-48/pcs

  • €32.50
  • Qty
 10. Natural Stones-8mm-Natural Lace Agate

  String = 47-48/pcs

  • €15.00
  • Qty
 11. Natural Stones-8mm-Maifan Stone

  String = 47-48/pcs

  • €15.00
  • Qty
 12. Natural Stones-8mm-Sodalite Frosted

  String = 47-48/pcs

  • €27.50
  • Qty
 13. Natural Stones-8mm-Red Jasper Frosted

  String = 47-48/pcs

  • €25.00
  • Qty
 14. Natural Stones-8mm-Tiger Eye Frosted

  String = 47-48/pcs

  • €17.50
  • Qty
 15. Natural Stones-8mm-Snowflake Frosted

  String = 47-48/pcs

  • €25.00
  • Qty
 16. Natural Stones-8mm-Picture Jasper

  String = 47-48/pcs

  • €15.00
  • Qty
 17. Natural Stones-8mm-Black Obsidian

  String = 47-48/pcs

  • €20.00
  • Qty
 18. Natural Stone -8mm-1027

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 19. Natural Stone -8mm-Tibet stone

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 20. Natural Stone -8mm-1026

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 21. Natural Stone -8mm-1025

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 22. Natural Stone -8mm-1023

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 23. Natural Stone -8mm-1028

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 24. Natural Stone -8mm-1024

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 25. Natural Stone -8mm-1022

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 26. Natural Stone -8mm-1021

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 27. Natural Stone -8mm-1014

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 28. Natural Stone -8mm-1019

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 29. Natural Stone -8mm-1018

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 30. Natural Stone -8mm-1013

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 31. Natural Stone -8mm-1014

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 32. Natural Stone -8mm-1016

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 33. Natural Stone -8mm-1015

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 34. Natural Stone -8mm-1012

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 35. Natural Stone -8mm-1017

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 36. Natural Stone -8mm-1011

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 37. Natural Stone -8mm-1020

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 38. Natural Stone -8mm-1007

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 39. Natural Stone -8mm-1009

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 40. Natural Stone -8mm-1010

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 41. Natural Stone -8mm-1008

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 42. Natural Stone -8mm-1006

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 43. Natural Stone -8mm-1005

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 44. Natural Stone -8mm-1004

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 45. Natural Stone -8mm-1001

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty
 46. Natural Stone -8mm-1003

  String : Euro 4 per string

  • €20.00
  • Qty